Voorbereiding op een sollicitatiegesprek voor werkgevers | Blog

Tips voor een succesvolle voorbereiding op een sollicitatiegesprek voor werkgevers

Een goed voorbereid sollicitatiegesprek is heel belangrijk voor werkgevers die de juiste kandidaat willen vinden. Niet alleen voor sollicitanten, maar ook voor werkgevers is het essentieel om het gesprek goed voor te bereiden. Op die manier leer je de kandidaat goed kennen en kun je de beste persoon voor de baan vinden.

In deze blog lees je tips om als werkgever het sollicitatiegesprek voor te bereiden. We bespreken hoe je kandidaten kunt selecteren, welke vragen je kunt stellen, hoe je het gesprek kunt opbouwen en wat je na het gesprek kunt doen.

Kandidaten selecteren

Voordat je een sollicitatiegesprek voert, is het belangrijk om de juiste kandidaat te selecteren. Het kost veel tijd om met alle sollicitanten een gesprek aan te gaan, dus zorg voor een zorgvuldige selectie.

Een goed beginpunt is het analyseren van de cv’s van de kandidaten. Kijk naar relevante werkervaring, opleidingen en vaardigheden om een eerste selectie te maken van de meest geschikte kandidaten.

Daarnaast is het handig om als werkgever vooraf criteria op te stellen waaraan de kandidaat moet voldoen. Denk aan kwalificaties, ervaring of specifieke vaardigheden. Dit zorgt voor een objectief en efficiënt sollicitatieproces.

Opbouw en structuur

Er zijn verschillende structuren die je kunt toepassen tijdens een sollicitatiegesprek. Een van de meest gebruikte methoden is het 4A-model. Dit model bestaat uit vier fasen: aanvang, analyse, aanbod of advies en afsluiting. Door dit model te volgen, zorg je voor een gestructureerd gesprek en haal je het maximale uit het gesprek.

Aanvang:

De eerste fase is de aanvangsfase. Dit gaat over het begin van het gesprek en het verwelkomen van de kandidaat. Het is goed om de kandidaat vriendelijk te ontvangen door bijvoorbeeld een drankje aan te bieden. Begin het gesprek door te vragen hoe de reis is geweest of vertel iets over het bedrijf om het gesprek op gang te brengen.

Analyse:

Nadat je de kandidaat op zijn gemak hebt gesteld en iets over het bedrijf hebt verteld kun je een bruggetje maken naar de volgende fase. Nu is het tijd om de kandidaat echt te leren kennen door het stellen van open vragen. Later in deze blog vind je een aantal tips voor het stellen van vragen tijdens het sollicitatiegesprek.

Naast het stellen van goede open vragen is het ook belangrijk om goed te luisteren en door te vragen. Deze methode staat bekend als de LSD-methode: luisteren, samenvatten en doorvragen. Door deze methode toe te passen, verloopt het gesprek soepel en voelt de gesprekspartner zich gehoord tijdens het sollicitatieproces.
 

Aanbod of advies:

Nadat je een goed beeld hebt gekregen van de kandidaat is het tijd voor de 3e fase. Hierin analyseer je de informatie die je tijdens het gesprek hebt verzameld. Vervolgens doe je een aanbod aan de sollicitant, zoals het mededelen van de aanname of afwijzing, of het plannen van een vervolggesprek.

Het is belangrijk om de vervolgstappen duidelijk uit te leggen aan de kandidaat. Dit voorkomt onduidelijkheden en zorgt ervoor dat de kandidaat niet voor een andere baan kiest vanwege een onduidelijk of traag proces.

Afsluiter:

In de laatste fase kun je de belangrijkste punten uit de vorige fases nog een keer samenvatten. Zo weet je zeker dat alles goed is overgekomen. Het is altijd goed om als werkgever eerlijk te zijn naar de kandidaat, zo kun je laten merken dat je enthousiast bent. Maar ook als je twijfels hebt kun je dit als werkgever uiten.

Geef als laatste aan wanneer jullie elkaar weer spreken en wanneer er een beslissing zal worden genomen. Als je dit nog niet weet is dat ook goed om te vermelden. Zo is de kandidaat goed op de hoogte.

Vergeet natuurlijk niet na het sollicitatiegesprek de sollicitant te bedanken voor het gesprek en zijn of haar tijd.

Welke vragen stel je als werkgever tijdens een sollicitatiegesprek?

Deze vragen kun je als werkgever stellen om de kandidaat beter te leren kennen. De vragen stel je dus tijdens de analyse fase van het 4A-model.

  • Waar ben jij goed in?
  • Waar krijg jij werkplezier van?
  • Hoe zou jouw beste vriend(in) jou omschrijven?
  • Welke kwaliteit zou je graag nog willen bezitten?
  • Wat voor collega ben je?
  • Hoe ga je om met conflicten op de werkvloer?
  • Wat is, volgens jou, het belangrijkste binnen een succesvol team?
  • Waarin onderscheidt jij jezelf van andere kandidaten?

Wat doe je als werkgever na het sollicitatiegesprek?

Zoals beschreven in de vierde fase van het 4A-model is het belangrijk om de sollicitant duidelijk te vertellen wat de volgende stap binnen het proces is. Vervolgens is het belangrijk om deze beloftes na te komen. Lukt dit niet? Dan is het ook belangrijk om dit te laten weten. Anders kan de kandidaat misschien onnodig gaan twijfelen of andere opties gaan overwegen vanwege gebrek aan informatie.

Nadat je alle kandidaten hebt gesproken, is het tijd om te evalueren en te vergelijken. Een handige tip hiervoor is om na elk sollicitatiegesprek op te schrijven wat de sterke en zwakke punten van elke kandidaat waren. Zo voorkom je dat belangrijke details verloren gaan zodra alle gesprekken zijn afgerond.

Het is dus van belang om voorafgaand aan de gesprekken goed de CV’s te bestuderen. Als werkgever kun je tijdens het sollicitatiegesprek het 4A-model gebruiken voor een gestructureerde aanpak. Duidelijke afsluiting van het gesprek zorgt ervoor dat zowel werkgever als kandidaat weten wat de vervolgstappen zijn.

Nu ben je helemaal klaar om sollicitanten te ontvangen. Heb je nog hulp nodig bij deze zoektocht? Neem dan gerust contact met ons op!